Дарение на пособия за училище и храна на ОУ „Х.Ботев“, с. Разлив – 15.09.2022