Дарителска Акция – 16.03.2021 г.

БлагоДарител: Давиде Брамбила

Доставихме храна за обяд и вечеря на младежите с умствени увреждания, които са настанени в защитени жилища към СО.

Дарението бе от г-н Давиде Брамбила, който искаше да почете починалия си баща на днешната дата и нахрани младежите за обд и вечеря. Те са подрастващи и млади хора без дом и работа и с леки умствени увреждания, в резултат на малтретиране, използване и тежко детство в интернати за изоставени деца. В социалните центрове те се адаптират постепенно към външния свят и за съжаление разполагат с изключително оскъден бюджет, с който едвам се изхранват. Въпреки оскъдицата, те са мили, усмихнати и благодарни, че имат покрив над главата си и грижа.