За Нас

Фондация "БлагоДарител" подпомага социално слаби хора с топла храна, продукти и друго, което им е необходимо.

Фондация „БлагоДарител“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Дейността на Фондацията е само в обществена полза.

Целта на „БлагоДарител“ е да подпомага социално слаби хора с топла храна, продукти и друго, което им е необходимо.

Фондацията постига своите цели чрез:

  • събиране на средства и различни дарения от други БлагоДарители, които желаят да подкрепят каузата.
  • Приготовление, даряване и доставка на храна, която да се предоставя на социални домове, кризисни центрове и на нуждаещи се.

Фондацията осъществява дейността си чрез организирането на

Благотворителни кампании и поддържането на фонд „БлагоДарител“, чрез който се отделят и набират средства, с които се приготвя и доставя топла храна на нуждаещи се.

Кои сме ние?

Фондацията е създадена от Тихомир и Биляна Тодорови.

Тихомир е собственик на кетъринг компания за здравословно хранене за дома и офиса – Blagodaria.bg (www.blagodaria.bg), и на семеен ресторант „Хорта“.

Тихомир е незрящ. Има загуба на зрение 80 %, в следствие на инцидент.

Вместо да се предаде и да разчита на инвалидни помощи, избира да помага, да готви благо и да дарява „благо“ с храната си. За това и създава Blagodaria.bg.

От всяка поръчка и продажба от там отделя средства за Фондация „БлагоДарител“ и чрез нея приготвя храната, която даряваме и доставяме.

Биляна е дългогодишен предприемач и собственик на брандовете 1 Meter Chocolate & 1/2 Meter Chocolate (www.1meterchоcolate.com)

Тя е „очите“ на Тихомир и му помага да осъществи мечтата си. Биляна организира благотворителните акции и кампании и е Управител на Фондация „БлагоДарител“.

Учредители

Нашата мисия е добра кауза с добра храна

Биляна Тодорова

Председател на УС
на Фондация “Благодарител"

Тихомир Тодоров

Заместник - Председател
на УС на Фондация “Благодарител”

проф. Валентин Тодоров

Учредител, член на УС
на Фондация “Благодарител”

Как може да дарите?

Всяка една доброволна и обществено-полезна мисия не може да се развива и обогатява, да привлича повече симпатизанти и последователи, ако няма средства.

За това сме благодарни на всички, които се включват с помощ към нас.

Всеки път, когато поръчвате храна през www.blagodaria.bg

Вие дарявате!

Ако искате допълнително да дарите сума, може да го направите
по банков път към

Фондация „БлагоДарител“.

Сметка:

BG52BPBI 79421023667601

Ако искате да дарите продукти, свържете се нас през формата за контакти.

ВИНАГИ ТЪРСИМ НОВИ ПАРТНЬОРИ, С КОИТО ДА ДОСТИГНЕМ ДО ПОВЕЧЕ НУЖДАЕЩИ СЕ!