Дарителска Акция „Милосърдие“ през Рамадан -13.04.2021 г.

БлагоДарител: Мелиха Калфа

Сготвена и дотавена топла храна за децата, настанени в защитени жилища към СОС