Дарителска акция – 01.10.2021 г.

Изпратихме топла храна за обяд на децата от Център за настаняване от семеен тип(ЦНСТ)-Самоков, а днес изпратихме топъл обяд на децата от Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – гр. Роман.Имахме прекрасна изненада – дойдоха лично при нас да си получат храната и да се запознаем.