Дарителска Акция – 02.09. 2021 г.

БлагоДарител:

Анна Грозданова

Доставена топла храна на 25 младежи с увреждания, настанени в защитени жилища към СО.