Дарителска акция – 02.12.2021 г.

И днес доставихме топла храна на младежите, с умствени увреждания, които са настанени в защитени жилища към СО.Ще продължаваме да го правим ежеседмично, и се надявам много скоро да можем да разширим дейсността си и извън София.