Дарителска Акция – 03.09.2020 г.

Сготвена и доставена топла храна на Комплекса за социални услуги за деца и семейства без дом към Фондация „Анимус“, гр. София

БлагоДарител:

Саймън Бремер, Латвия