Дарителска акция – 03.10.2021 г.

Благодарител: Наталия Кобилкина

„Дом за възрастни с умствена изостаналост“