Дарителска акция – 03.11.2021 г.

Днес отново направихме акция на Фондация „БлагоДарител“ и дарихме топла храна на младежите с умствени увреждания, които са настанени в преходни жилища към СО.