Дарителска акция – 08.06.2023

Днес, от Blagodaria.bg сготвихме, пакетирахме и изпратихме от името на Фондация „БлагоДарител“ 1360 порции храна на 175 деца в затруднено положение в с. Видраре и с. Малки Искър, заедно с 8 деца от защитено жилище за деца, жертви на трафик и насилие.