Дарителска акция – 09.06.2022 г.

Днес от Фондация „БлагоДарител“ дарихме и доставихме топъл обяд на сираците, които са настанени в Защитени жилища „Светлина за нас, „Бъдеще за нас“ и „Делфин“, към СО.Те са подрастващи и млади хора без дом и работа и с леки умствени увреждания, в резултат на малтретиране, използване и тежко детство в интернати за изоставени деца. В социалните центрове ги адаптират постепенно към външния свят и за съжаление разполагат с изключително оскъден бюджет, с който едвам се изхранват.