Дарителска акция – 10.07.2022 г.

Петъчно, в най-големия дъжд, Фондация „БлагоДарител“ дарихме и доставихме топъл обяд на сираците, които са настанени в Защитени жилища „Светлина за нас, „Бъдеще за нас“ и „Делфин“, към СО.