Дарителска Акция – 11.02.2021 г.

БлагоДарител:

г-жа Ива Николова, Human Resource Manager at Anakatech.

Доставихме храната още топла направо за вечеря на сираците, които са настанени в Защитени жилища „Светлина за нас, „Бъдеще за нас“ и „Делфин“, към СО. Това са подрастващи и млади хора без дом и работа и с леки умствени увреждания, в резултат на малтретиране, използване и тежко детство в интернати за изоставени деца. В социалните центрове те се адаптират постепенно към външния свят и за съжаление разполагат с изключително оскъден бюджет, с който едвам се изхранват. Въпреки оскъдицата, те са мили, усмихнати и благодарни, че имат покрив над главата си и грижа.