Дарителска Акция – 11.08.2020 г.

Сготвена и доставена топла храна на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Подгумер.

БлагоДарител: Ивелина Мончева