Дарителска Акция – 11.11.2020 г.

БлагоДарители:

Ивелина Мончева, Светослав Пасков (БАН)

Сготвена и доставена топла храна на гладуващи семейства, пенсионери и инвалиди, към Фондация „Каритас“, гр. София