Дарителска акция – 12.10.2023


Емоцията на деня в няколко кадъра ♥️

И днес дарихме 1185 порции храна за 140 деца в затруднено положение в с. Малки Искър и защитено жилище за деца, жертви на трафик и насилие в гр. София.✅


Да даряваме част от приходите от всяка продажба на Blagodaria.bg е наша мисия, още от създаването ни. И не само.

Мисията, която движи платформата напред е да направи здравословното хранене и устойчивият начин на на живот лесен и достъпен избор за всеки и да разбие мита, че да се храниш здравословно е скъпо, трудно и не е вкусно.


♻ ADJAR е иновативната и операционно ефективна система за намаляването на производствените разходите на себестойността на храната, която създадохме.