Дарителска акция – 13.07.2023

Днес с усмивка Tihomir Todorov сам сготви и изпрати от името на Фондация „БлагоДарител“ 1168 порции храна на 125 деца в затруднено положение в с. Малки Искър и защитено жилище за деца, жертви на трафик и насилие в гр. София.