Дарителска акция – 14.01.2022 г.

Много е приятно, когато осъзнаеш, че вече каузата ти е позната на много хора и тези, които наистина се нуждаят от помощ и подкрепа, сами ни намират. ❤Такъв е и случаят на днешната акция на ФФондация „БлагоДарител“ г-жа Димитрова от ЦНСТДМБУ „Софроний Врачански“ се свърза с мен в началото на седмицата и сподели, че има моя контакт от Фондация Асоциация Анимус/Animus Association Foundation които също сме подкрепяли с храна. Помоли за подкрепа, защото бюджета им от СО бил изчерпан, а следващият щял да се отпусне чак през м. Март и до тогава били принудени да търсят и да се молят за помощ където намерят.