Дарителска акция – 15.09.2022 г.

Фондация „БлагоДарител“ отбелязахме началото на новата учебна година, като занесохме дарение от учебни помагала, материали, пособия за училише и настолни игри на децата в неравнойстойно положение, които учат в ОУ „Х.Ботев“, в с. Разлив. Дарението бе прието от кметицата – г-жа Наталия Георгиева и Николай Николов Чудомиров, доброволец.