Дарителска акция – 17.09.2021 г.

Благодарител: Биляна Савова и План да Бъда

Дарена топла храна на Дневен център за деца и младежи „Княз Борис1“