Дарителска Акция -18.06. 2020 г.

Сготвена и доставени 90 бр. пакета с храна на Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“. Кв. Надежда, гр. София

БлагоДарител:

Светлана Христова