Дарителска Акция – 18.09.2020 г.

Сготвена и доставена топла храна за настанените в Дом за сираци „Св. Николай“ при манастир „Сета Троица“, с. Нови Хан

БлагоДарител: Йордана Димитрова