Дарителска акция – 21.03.2023 г.

Днес изпратихме храна за 2 пълни дни – обяд и вечеря на 25 семейства в нужда в Костенец и на деца, жертви на трафик и насилие, настанени в защитено жилище в София.Снимките сами говорят.