Дарителска акция – 21.05.2023

тази седмица от Фондация „БлагоДарител“изпратихме пълен бус с 1360 порции храна на 172 деца в затруднено положение от с. Видраре и с. Малки Искър и защитено жилище за деца, жертви на трафик и насилие в гр. София.