Дарителска акция – 21.10.2021 г.

Дарителската ни акция от днес, беше от „нас“, като лично дело и за да ознаменуваме едно ново начало.Доставихме топла храна на младежите, израснали без дом и родителска грижа, живеещи в защитени жилища към СО.