Дарителска Акция – 21.11.2020 г.

БлагоДарител:

Весела Табакова

Сготвена и доставена топла храна на гладуващи семейства, пенсионери и инвалиди, към Фондация „Каритас“, гр. София