Дарителска Акция – 24.06. 2021 г.

Доставихме храна и на сираците, които са настанени в Защитени жилища „Светлина за нас, „Бъдеще за нас“ и „Делфин“, към СО.Това са подрастващи и млади хора без дом и работа и с леки умствени увреждания, в резултат на малтретиране, използване и тежко детство в интернати за изоставени деца. и за които се грижим от месеци.

БлагоДарител: Давиде Брамбила