Дарителска акция – 25.02.2022 г.

Към нас се обърна за помощ Николай Николов Чудомиров, бивш учител и доброволец в основно училище „Христо Ботев“ в с. Разлив.В училището имат общо 48 деца от 1-ви до 7-ми клас.

Успяхме бързо да се организираме и вчера им занесохме топъл обяд, шоколад и мартенички за децата и учителите, с които ни подкрепиха от https://www.facebook.com/desisseventhsense/