Дарителска Акция -25.08. 2020 г.

Сготвена и доставена топла храна на Дом за Медико-Социални грижи за Деца „Св. Иван Рилски“, гр. София

БлагоДарител:  Елица Попадийна