Дарителска акция – 27.10.2021 г.

Фондация „БлагоДарител“ днес отново изпрати храна извън София. Децата от Център за настяване от семеен тип за деца без родители – гр. Самоков получиха вкусна, топла и току-що сготвена храна за обяд.Това се случи благодарение на г-жа Недка Младенова, която е Изпълнителен Директор на НФ „Свети Никола“www.nfsvnikola.com – неправителствена хуманитарна организация, създадена с цел подпомагане на деца сираци, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото.