Дарителска Акция -27.11.2020 г.

БлагоДарители:

Димитринко Гринко, Златина Господинова и Георги Антонов от БАН, Анонимни дарители.

Сготвена и доставена топла храна на гладуващи семейства, пенсионери и инвалиди, към Фондация „Каритас“, гр. София