Дарителска Акция -28.01.2021 г.

БлагоДарители:

Анонимни

Избрахме да помогнем на забравените от всички и отритнати от обществото хора, които са настанени в Защитени жилища „Светлина за нас, „Бъдеще за нас“ и „Делфин“, към СО.Те са подрастващи и млади хора без дом и работа и с леки умствени увреждания, в резултат на малтретиране, използване и тежко детство в интернати за изоставени деца.