Дарителска акция – 28.05.2023

Фондация „БлагоДарител“ днес изпратихме храна за два дни на 75 деца в затруднено полижение в с. Малки Искър.