Празнична акция – 04.05.2023 г.

Днес, от Фондация „БлагоДарител“ изпратихме пълен бус с 1360 порции храна на 172 деца в затруднено положение от с. Видраре и с. Малки Искър и защитено жилище за деца, жертви на трафик и насилие в гр. София.