Празнична акция – 14.04.2023 г.

Боядисахме днес яйцата с децата от защитено жилище за деца, жертви на насилие и трафик..Те са самички, без родители и дом и за тях общуването, вниманието и отношението е много повече от това да им доставяме храна.Бъдете благодарни за всичко, което имате.