Празнична акция – 20.04.2023 г.

1360 порции храна дарихме общо вчера и днес от Фондация „БлагоДарител“ на 172 деца в затруднено положение от с. Видраре и с. Малки Искър и защитено жилище за деца, жертви на трафик и насилие в гр. София.