Дарителска акция – -3.06.2020 г.

Сготвена и доставена топла храна на ЦНСТДМУ (Център за настаняване на деца и младежи с увреждания) Алеко Константинов, гр. София

БлагоДарители:

Димитър и Мария Заякови