Дарителска акция – Еньовден, 24.06

Категория:
Доставихме храна и на сираците, които са настанени в Защитени жилища „Светлина за нас, „Бъдеще за нас“ и „Делфин“, към СО.
Това са подрастващи и млади хора без дом и работа и с леки умствени увреждания, в резултат на малтретиране, използване и тежко детство в интернати за изоставени деца.
и за които се грижим от месец
и.
Благодарител: Давиде Брамбила