Дарителска акция за 08.03

Категория:
На най-женския празник, направихме специално дарение към Комплекса за социални услуги за деца и семейства към

Фондация Асоциация Анимус/Animus Association Foundation
Една прекрасна дама с голямо сърце се свърза с нас и ни помоли да занесем топла храна и десерт на жените, жертви на домашно насилие и настанени в центъра.
Освен храната,

Снежана Димитрова Димитрова

беше приготвила и роза за всяка пострадала, придружена от послание, лично написано от нея. Имаше и адаптирани млека за бебетата дори..

Благодарим Ви,

Снежана Димитрова Димитрова

за прекрасния идея, изпълнение и подрепа, които дарихте на тези жени!

Безкрайно красив и благороден жест и за нас беше чест да осъществим тази благородна инициатива!