Дарителска акция – 24.06. 2021 г.

Категория:
Доставихме  храна за обяд в Помощния Център на Фондация „Златист пламък”, които се грижат и помагат майки на деца с увреждания (Синдром на Даун) в кв. Надежда.
Доставихме им топъл обяд и усмивки, а те ме посрещнаха с букет цветя!
Безкрайно мил и жест, който ме развълнува много.❤
Допълнително им предадохме и предложение за безвъзмездна помощ от Духовно и Енергийно лечение, което могат да използват когато решат.